www.iwl.se
IWL i Sverige AB
StartsidaReferensprojektVåra tjänsterLänksidaIn English
 
Våra tjänster

Vi har erfarenhet och kompetens inom:
Ledning och samordning av nyproduktion och ombyggnader  av kontor, bostäder och retail.
Byggekonomi
Upphandlingar entreprenad och konsult
Entreprenadkonkurser
Lokalförsörjning: Från sökning till inflyttning
Hyresgästanpassningar
Detaljplanearbete, driva hela detaljplaneprocessen och projekteringen
Analys av fastigheters utvecklingsmöjligheter
Teknisk Due Diligence


Projekteringsledning
Projekteringen börjar ofta i programskedet. Ett genomarbetat program ger ett bra underlag för den kommande projekteringen och för upphandling av konsulter. Vår projekteringsledare driver programarbetet och styr projekteringen mot projektets mål. Med hjälp av budgetarbete i olika skeden under projekteringen ges kunden möjlighet att anpassa projektet till nya förutsättningar under resans gång.

Tidplanering
Projektplanering från tidiga skeden till produktionsskede med samordning.

Byggledning
IWL erbjuder byggledning i projekt där projekteringen redan är helt eller delvis utförd och där byggarbetena är tänkta att upphandlas som en traditionell general- eller totalentreprenad.

I byggledningsuppdraget kan ingå att styra entreprenören, samordna  kund och hyresgäst, styra  ekonomi och hantera eventuella ändringar av projektet samt ansvara för överlämnandet av projektet  till förvaltande enhet. I mindre byggledningsuppdrag  kan vårt uppdrag vara att leda program- och projekteringskedet samt att upphandla entreprenören.

Projektekonomi
Kalkylen som görs i systemhandlingsskedet ligger till grund för den budget som sedan läggs för projektet. En ekonomisk prognos görs regelbundet projektet och rapporteras till kunden i en projektrapport.

Största delen av kostnadsstyrningen sker under projekteringsskedet då möjligheten att påverka kostnaderna är som störst. Utförs kalkyler regelmässigt under projekteringen fångar man tidigt in kostnaderna och kan styra kostnadsdrivande lösningar mot mer ekonomiskt fördelaktiga val.

Inköp
Upphandling av konsulttjänster, entreprenader och varor utförs av inköpare med erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Vi har genomfört projekt åt den offentliga sektorn varför vi har vana vid Lagen om Offentlig Upphandling (LoU). Inköp planeras och tidplan samordnas med projektering och produktion så att projektet löper smidigt. Vi har även erfarenhet av upphandling av olika typer av entreprenader som Delade-,  General- och Totalentreprenader.


Kvalitetsansvarig
IWL kan tillhandahålla certifierad Kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen som är certifierade med högsta nivå (K) och har riksbehörighet.


Besiktning
Vi åtar oss att sätta ihop kvalificerade besiktningsgrupper till olika typer av projekt.

Lokalförsörjning
Inom IWL finns erfarenhet av lokal- och hyresfrågor. Vi kan, som helt oberoende part, hjälpa företag och organisationer med lokalsöknings- och etableringsuppdrag. Som rådgivare kan vi vara behjälpliga genom hela processen, innefattande allt ifrån lokalbehov, analys av nuvarande lokaler, sökning av lämpliga lokaliseringsalternativ till hyresförhandlingar.

Lokalanalys
Analys och utvärdering av hur befintliga lokaler uppfyller krav utifrån nuvarande och framtida verksamhet och arbetsformer.
Idéstudier och referensexempel med förslag till utvecklingsmöjligheter av lokalerna.

Lokalprogram
Framtagande av lokalprogram som beskriver verksamhetens krav på lokaler och geografisk lokalisering samt tekniska krav på installationer.

Lokalsökning
Sökning av lokalalternativ och utvärdering med beskrivning av alternativen och redovisning av konsekvenser.

Upphandling entreprenad och konsult
Upphandlingar baserade på AB resp ABT och ABK, även ABS
Projektanpassade Administrativa Föreskrifter
LoU upphandlingar

Entreprenadkonkurser
Bistår vid genomgång av entreprenadekonomi, avtal och förhandlingar

Upphandling av inredning, utrustning och tjänster
Upphandling av hyresgästspecifik inredning och utrustning samt hyresgästspecifika tjänster.

Flyttlogistik
Upphandling och ledning av allt från flyttfirma, till data- & teleinstallationer.

 

uppdat 091111
StartsidaReferensprojektVåra tjänsterLänksidaIn English