www.iwl.se
IWL i Sverige AB
StartsidaReferensprojektVåra tjänsterLänksidaIn English
 
Referensprojekt
Ett axplock av projekt:
Bostäder
Kv Tempelriddaren i Bredäng, ca 100 lägenheter åt Familjebostäder.
Kv Halmen, ca 50 lägenheter, IT-boende åt Skanska Nya Hem.
Kv Medevi Brunn, Sabbatsberg, ca 130 lägenheter åt Svenska Bostäder.
Kv Bjällerkransen (tidigt skede) åt Stockholmshem.
Kv Pålsundet, Stambyte med kvarboende, ca 300 lägenheter åt Brf Pålsundet.
Kv Käppen, ca 150 lägenheter, succ. evakuering, åt Stockholmshem.
Kv Tjället 8, ombyggnad av ca 150 dubletter till 300 lägenheter åt Stockholmshem.
Gene 2:136, Återuppbyggnad efter brand (försäkringsärende) åt Nordic Retail Fund.
Kv Ekipaget, Nyproduktion ca 60 lägenheter, FFU åt Sollentunahem.
Omvandling råvind till lägenheter, Stockholm.
om- och tillbyggnad privata villor och lägenheter.
Nyproduktion 38 lägenheter, Göteborg.

Retail
Ombyggnad av Gallerian St Per i Uppsala
Ombyggnad av Galleria Punkt i Västerås
Ombyggnad Gallerian Domino i Norrköping
Ombyggnad av Center Syd i Kävlinge kommun
Ombyggnad Gallerian Gränden i Linköping

Hyresgästanpassningar
Philips-huset, ca 20 000 kvm åt Migrationsdomstolen.
Riddarholmen, ca 4000 kvm åt Kammarrätten.
Riddarholmen, ca 1000 kvm åt Regeringsrätten.
Riddarholmen ca 6000 kvm åt Statens Fastighetsverk.
Lokalförsörjning
Lokalsökning och kontraktsförhandlingar 20 0000 kvm åt Domstolsverket.
Lokalsökning åt Länsrätten.
Lokalsökning åt Tingsrätten.
Lokalsökning, kontraktsförhandlingar och flyttlogistik åt Styrelsen för Psykologiskt Försvar.
Lokalsökning och kontraktsförhandlingar åt Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.
Övrigt
Hotell tillbyggnad åt Memory Hotell.
Återuppbyggnad K-Rauta och Jysk efter brand (försäkringsärende) åt Reit Property Management.
Ombyggnad, Kinesiska handelskammaren.
Läkemedelsfabrik åt Pfizer, tidigt skede.
Om- & tillbyggnad Tensta Sim & Idrottshall åt Idrottsförvaltningen i Stockholm.
Återuppbyggnad efter brand i Södertälje, FFU åt Trygghansa.
Vårdboende, nyproduktion, FFU, Upphandling i Sollentuna.
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola, Gustavsberg, Projektledning.
Återuppbyggnad av nedbrunnen industrifastighet i Södertälje.
Detaljplanearbete, Tjörn.

uppdat 091111

StartsidaReferensprojektVåra tjänsterLänksidaIn English