Referensprojekt

IWL i Sverige AB har utfört projekt åt följande beställare

 • Familjebostäder

 • Sollentunahem

 • Botkyrkabyggen

 • SSSB

 • Specialfastigheter

 • Veidekke

 • Privata fastighetsägare

 • Privata investerare

Ett urval av tidigare genomförda projekt

Bostäder Nyproduktion samt ombyggnad

 • Kv Tempelriddaren i Bredäng nyproduktion, ca 100 lägenheter, Beställare Familjebostäder.
 •  Kv Halmen, ca 50 lägenheter nyproduktion, IT-boende, Beställare Skanska Nya Hem.
 • Kv Medevi Brunn, Sabbatsberg nyproduktion, ca 130 lägenheter, Beställare Svenska Bostäder.
 • Kv Bjällerkransen (tidigt skede),Ombyggnad Beställare Stockholmshem
 • Kv Pålsundet, Stambyte med kvarboende, Stambyte ca 300 lägenheter, Beställare Brf Pålsundet.
 • Kv Käppen, ca 150 lägenheter, succ. evakuering, Ombyggnad/renovering Beställare Stockholmshem.
 • Kv Tjället 8, ombyggnad av ca 150 dubbletter till 300 lägenheter, Beställare Stockholmshem.
 • Gene 2:136, återuppbyggnad efter brand (försäkringsärende), Beställare Nordic Retail Fund.
 • Kv topplocket, Nyproduktion, ca 122 lägenheter, Beställare: Sollentunahem
 • Kv kantorn 2 – Nybyggnad för nyanlända 58 lägenheter, Beställare Botkyrkabyggen

Retail

 • Ombyggnad av Gallerian St Per i Uppsala
 • Ombyggnad av Galleria Punkt i Västerås
 • Ombyggnad Gallerian Domino i Norrköping
 • Ombyggnad av Center Syd i Kävlinge kommun
 • Ombyggnad Gallerian Gränden i Linköping
 • Nyproduktion Bro Galopp åt Svensk galopp

Lokalförsörjning

 • Lokalsökning och kontraktsförhandlingar 20 0000 kvm åt Domstolsverket.
 • Lokalsökning, Beställare Länsrätten.
 • Lokalsökning, Beställare Tingsrätten.
 • Lokalsökning, kontraktsförhandlingar och flyttlogistik, Beställare Styrelsen för Psykologiskt Försvar.
 • Lokalsökning och kontraktsförhandlingar, Beställare Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.

Hyresgästanpassningar

 • Philips-huset, ca 20 000 kvm, Beställare Migrationsdomstolen.
 • Olof Palmes Gata, ca 1000 kvm,Beställare Styrelsen för Psykologiskt Försvar.
 • Riddarholmen, ca 4000 kvm, Beställare Kammarrätten.
 • Riddarholmen, ca 1000 kvm Beställare Regeringsrätten.
 • Riddarholmen ca 6000 kvm Beställare Statens Fastighetsverk.
 • Luntmakargatan ca 2000 kvm Beställare Aberdeen.

Övrigt

 • Ombyggnad/Nybyggnad till Brf åt bl.a Celon AB
 • Påbyggnad Scandic Roslags-Näsby, Privat beställare
 • Hotell tillbyggnad, Beställare Memory Hotell, Privat bestälarel
 • Återuppbyggnad K-Rauta och Jysk efter brand (försäkringsärende), Beställare Reit Property Management
 • Ombyggnad, Kinesiska handelskammaren, Privat beställare
 • Kv Ekipaget, Vårdboende, 100 rum samt personalutrymmen, Beställare Sollentunahem
 • Läkemedelsfabrik, Beställlare Pfizer, tidigt skede
 • Gottsunda skola, återuppbyggnad efter brand (försäkringgsskada)
 • Tillbyggnad privat fastighet 3 olika privat personer som beställare: Danderyd, Djurgården, Täby.
 • Återuppbyggnad efter brand: Strandcafe etc, Östhammar, (Försäkringsärende)Beställare Östhammar kommun
 • Tidplanering, Patienten & Princetown